Tarihte ilk kez beyin kopyalandı!

insan zihni

İnsan vücudunda birçok organ kopyalanmakla birlikte, tarihte ilk kez beyin kopyalandı. Son derece ileri tıbbi bir yöntem kullanan uzmanlar duyduğunuzda şaşıracağınız bazı gelişmelere neden oldular.

Bilim yazarı olan Philip Ball, denek olarak çalışmaya kabul edilenlerden birisi oldu. Özel bir laboratuvarda gerekli tüm ekipmanların sağlanmasıyla operasyon başlatıldı ve tarihte bir ilk yaşandı.

Bunamayı engellemek için beyin kopyalandı

Bu araştırmaya başlayan bilim adamlarının öncelikli amacı bunamayı engellemekti. İnsan zihnindeki tüm hafıza kayıtlarının ve nörolojik bağlantılarının kopyalanıp kopyalanamayacağı test edildi. Esas amaç daha çok, insan beyninin taslak şeklinde başka bir yere taşınabilmesini sağlamaktı.

insan beyni

Özel olarak korunan bir petri kabında saklanan mini beyin kopyalandı. Üstelik orjinalinin hemen hemen aynısı. Philip Ball, ilk kopyalanan mini beyinlerin çok kısa bir süre içerisinde ölmeye başladığını ifade etti. Ancak ilerleyen dönemlerde bu mini beyinler, kök salarak yaşamayı başardı. Böylece herhangi bir insan vücuduna ihtiyaç duymayan mini bir beyin elde edilmiş oldu.

Bu deneyden sonra insan beyninin tamamen hücreden oluştuğu düşüncesi de güçlendi. İnsan beynine bilinç sağlayan özelliğin ne olduğu ise henüz tam olarak çözülemedi. Bilim insanları, kopyaladıkları beyinlere bilinç sağlayabilecek mi hep beraber göreceğiz.

Türkiye’de beyin göçü önemli bir problem haline geldi