Yeni bir pil teknolojisi keşfedildi!

Yeni batarya teknolojisi

Bir mikroişlemcinin, ortam ışığı ve suda hayatta kalan mavi yeşil alglerden başka bir şey kullanmadan bir yıl boyunca çalıştırılması sağlandı.

Yeni bir pil teknolojisi keşfedildi! Projenin arkasından Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, buluşlarının gelecekte küçük cihazlara güç sağlamak için güvenilir ve yenilenebilir bir yol olarak kullanılabileceğine inanıyor.

Yeni bir pil teknolojisi

Tüm sistem  güneşten fotosentez yoluyla doğal olarak enerji üreten Synechocystis adlı toksik içermeyen alg sayesinde boyut olarak bir AA pil düzeyinde enerji üretilebilmesi prensibine dayanıyor. Üretilen küçük elektrik akımı daha sonra alüminyum bir elektrot ile etkileşime sokularak bir mikroişlemciye güç toplamak için kullanılıyor. Projede yaygın, ucuz ve büyük ölçüde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılıyor. Böylece başta Şebekeye bağımlı olmayan uzak konumlarda başta nesnelerin interneti olmak üzere bir çok küçük cihazdın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir tasarım düşünülüyor.

Yeni bir pil teknolojisi

Deneyde resimdeki cihaz loT (nesnelerin interneti) cihazlarda yaygın olarak kullanılan Arm Cortex M0+ isimli mikroişlemciye güç sağlamak için kullanıldı. Doğal ışık ve uygun sıcaklık altında, bir ev ortamında denenen cihaz altı aylık sürekli bir güç üretimini başardı.

Yeni bir pil teknolojisi keşfedildi!

Alglerin beslenmeye ihtiyacı yoktur çünkü fotosentez yaparak kendi besinini oluşturmaktadır. Algler ihtiyaç duyduğu besini bir kısmını ışık olmadığında da üretebildiğinden karanlık dönemlerde de enerji üretmeye devam ediyor. bu sayede düşük enerji ihtiyacı duyan çevremizde cihazlara enerji temin edilmesi öngörülüyor.

Yeni bir pil teknolojisi

Çevremizde akıllı saatlerden sıcaklık sensörlerine kadar düşük güçlü çiplerden yararlanan ve alışması için çok düşük enerji ihtiyacı duyan milyarlarca loT cihazı bulunuyor. Bu rakamın 2035 yılına kadar 1 trilyon cihaza ulaşacağı düşünülürse alternatif enerji kaynaklarına yönelik resimdeki gibi projelerin önemi daha da anlaşılmaktadır.

AB internet yayıncılığı için yeni kurallar getiriyor