Türkiye’de her beş çocuktan biri akran zorbalığı kurbanı

akran zorbalığı

Findmykids’in Türkiye’deki kullanıcıları arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, okul çağındaki her beş çocuktan biri akran zorbalığı saldırısına uğruyor.  

Akran zorbalığı üzerine Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Binden fazla ebeveynin katıldığı araştırmaya göre, Türkiye’de ilk, orta ve lise eğitimi almakta olan her beş çocuktan biri okulda akran zorbalığına maruz kalıyor.

Araştırmaya katılan anne babaların yaklaşık yüzde 21’i çocuklarının okulda akran zorbalığının kurbanı olduğunu belirtiyor. “Çocuğumun başına gelmedi ama okulda bu tür olaylar yaşandığını biliyorum” diyen ebeveynlerin oranı yüzde 63 iken, tanıdığı birisinin zorbalığa uğradığını belirtenlerin oranı yüzde 13 oldu. Yüzde 3’lük bir kesim ise kendi çocuğunun zorbalık yaptığı düşüncesinde.

Anne babalar farkındalıklarının yüksek olduğunu düşünüyor

 Araştırmaya göre ebeveynlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığı ve siber zorbalık konularında farkındalık sahibi olduğunu belirtiyor. “Çocuğunuz okulda ya da internet üzerinden zorbalığa maruz kalsa bunu fark edebilir misiniz?” sorusuna ebeveynlerin yüzde 72’si ‘Evet’ yanıtı verirken, yüzde 28’i durumun farkına varamayabileceğini kaydetti.

 Ebeveynler de zorbalık kurbanı olmuş

 Ebeveynlerin öğrencilik dönemlerinde akran zorbalığına maruz kalıp kalmadıklarını da araştırdı. Katılımcı anne babalardan kendilerinin de yaşıt zorbalığı kurbanı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21 iken, yüzde 11’i tanıdığı birisinin okulda zorbalığa uğradığını söyledi.

Kendisinin zorbalık görmediğini ancak okulunda bu yönde olayların yaşandığını belirten ebeveynlerin oranı yüzde 37 oldu. Yüzde 27’lik kesim, okulunda yaşıt zorbalığı yaşanmadığını kaydetti. Öğrencilikleri döneminde kendisinin yaşıt zorbalığı olarak tanımlanabilecek eylemlerde bulunduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 4’te kaldı.

Buna bağlı olarak, araştırmada yer alan anne babaların ağırlıklı düşüncesi, kendi öğrencilik dönemlerinde zorbalık olaylarından haberdar olan ebeveynlerinin konuya müdahil oldukları yönünde. Katılımcıların yüzde 54’ü, ebeveynlerinin diğer veliler, öğretmenler ve okul yönetimiyle görüşerek zorbalık olaylarına çözüm aradığını söylerken, ebeveynlerinin konudan haberdar olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 32 oldu. Anne babaların yüzde 11’i ise zorbalık kurbanının okul değiştirdiğini belirtti.

akran zorbalığı

Çocuğunuzun okulunda yaşıt zorbalığı var mı?

Okulda olaylar yaşandığını biliyorum: %63

Evet, çocuğum akran zorbalığı kurbanı oldu: %21

Evet, tanıdığımız birisi zorbalığa uğradı: %13

Evet, çocuğum zorbalık yapıyor: %3

Okulda zorbalık olayları yaşanmıyor: %0

 Çocuğunuz siber zorbalığa maruz kaldı mı?

Hayır: %71

Bilmiyorum: %23

Evet: %6

Çocuğunuz okulda ya da internette zorbalığa maruz kalsa bunu fark edebilir misiniz?

Evet: %72

Hayır: %28

Siz öğrenciyken okulunuzda yaşıt zorbalığı var mıydı?

Okulumda zorbalık yapıldığını biliyordum: %37

Okulumda zorbalık olayları yaşanmıyordu: %27

Evet, ben de zorbalığa maruz kalıp zarar gördüm: %21

Tanıdığım birisi zorbalığa uğradı: %11

Evet, ben de zorbalık yaptım ve başkalarına zarar verdim: %4

O dönemde çocukların bu konuyu çözebilmesi için anne babalar nasıl yardımcı oldu?

Anne babalar diğer velilerle, öğretmenlerle ve okul yönetimiyle görüşerek olaya dahil oldu: %54

Anne babam akran zorbalığına uğradığımı bilmiyordu: %32

Veliler çocuklarını başka okula aldırdı: %11

Anne babam akran zorbalığı yaptığımı bilmiyordu: %3

 Sizin arkadaşlarınızın akran zorbalığına tavrı nasıldı?

Arkadaşlarım zorbalığı durdurmaya çalıştı: %44

Arkadaşlarım zorbalık kurbanına yardım etmeye korktu: %25

Arkadaşlarım yapılanın zorbalık olduğunu düşünmedi: %23

Arkadaşlarım zorbalık yapanın yanında yer aldı: %8

Meta genç kullanıcıları AI sohbet robotları ile cezbetmeye çalışıyor!