Geleceğin CFO ’ları duygusal zekası yüksek kişilerden oluşacak

cfo

EY; dünya genelinde 1.000 CFO ve üst düzey finans yöneticisiyle anket yaparak, CFO’ların DNA’sını çıkardı. Rapora göre; birçok finans lideri CFO rolünü CEO pozisyonuna giden bir basamak olarak görüyor.

Araştırma sonuçlarına göre birçok finans lideri CFO rolünü CEO pozisyonuna giden bir basamak olarak görüyor. Ankete katılanların %84’ü Chief Financial Officer rolünün oldukça zorlayıcı olduğunu kabul ederken, CEO’luk yolunda zorluklara hazırlanmak için gereken stratejik temeli ve değerli deneyimleri edindiğini düşünüyor.

Araştırma, “duygusal zekanın” geleceğin CFO’ları için önemini vurguluyor. Veriler; önümüzdeki beş yıl içinde başarılı Chief Financial Officer’lardan beklenen en önemli beceri veya özelliğin, yüksek düzeyde gelişmiş duygusal zekâ, çeşitlilik ve refah gibi insani konularda deneyim olduğunu gösteriyor.

Ankete katılan finans liderlerinin yalnızca %16’sı finans fonksiyonlarını teknoloji ve iş modeli gibi temel değişim öncelikleri açısından sınıfının en iyisi olarak görüyor.

cfo

Aynı şekilde finans liderlerinin yalnızca %14’ü fonksiyonu geleceğe yönelik dönüştürmek için cesur bütünsel değişiklikler yaptıklarını söylüyor.

Araştırmada deneyimlerini paylaşan katılımcıların yarısı, uzun vadeli öncelikler olarak kabul edilen alanlarda finansmanı keserek kısa vadeli kazanç hedeflerini karşıladıklarını söylüyor. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim programları bu kesintilere karşı en savunmasız olanlar arasında yer alıyor. Katılımcıların %37’si ESG’yi uzun vadeli bir öncelik olarak görmelerine rağmen kuruluşlarının yıllık planı içinde harcamaları azaltmayı veya duraklatmayı planlıyor.

Ancak CFO‘lar, sürdürülebilirliğin uzun vadeli değer yaratmadaki önemi göz önüne alındığında, bu alandaki harcamaları kısma konusunda temkinli olmaları gerektiğinin farkında.

cfo

Ankete katılanların yüzde 67’si, liderlik ekipleri içinde kısa ve uzun vadeli öncelikleri dengeleme sürecinde gerginlikler ve anlaşmazlıklar olduğunu söylüyor. Kısa vadeli talepleri uzun vadeli değerle etkili bir şekilde dengelemek, finans liderleri ile yönetici ekip arasında iş birliği, yardımlaşma ve güven gerektiriyor. Ancak, gerginlikler ve anlaşmazlıklar bu ortak çabayı baltalayabiliyor ve bu noktada çözüm için en önemli rol Chief Financial Officer’ a düşüyor.

Bu rolü yerine getirmek için de Chief Financial Officer, CEO ve yönetici ekibine meydan okuyabilecek güvenilirliğe ve etkiye sahip olması gerekiyor. Ancak araştırma, finans liderlerinin fikirlerini her zaman dile getirmeye istekli olmadığını gösteriyor. Katılımcıların üçte birinden azı (%32’si) farklı bir görüşe sahip olduğunda sesini yükseltiyor ve sadece %30’u önemli bir konuda aynı fikirde olmadıklarında yönetim ekibine “her zaman” güçlü bir şekilde meydan okuyabiliyor.

Barbie filmi 1 milyar dolara doğru gidiyor