Ford Otosan 2030’da karbon nötr olmayı hedefliyor

karbon nötr

Yakın gelecekte araç portföyünde sıfır emisyon hedefleyen Ford Otosan; 2022’deki faaliyetleriyle bir kez daha iklim değişikliğinden döngüsel ekonomiye, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan toplumsal yatırımlara kadar değer yaratan çalışmalarını şeffaflıkla paylaştı.

 Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere yakın gelecekte satacağı araçlarda sıfır emisyon; tesislerinde, tedarikçilerinde ve lojistik hizmetlerinde ise karbon nötr olma hedefi doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirdiği 20,5 milyar TL’lik yatırımla elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araçlar ve batarya montaj tesisi projelerini hayata geçirmeye başladı.

Türkiye’deki tüm üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı da amaçlayan Ford Otosan, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Targets Initiative) emisyon azaltma taahhüdünde bulundu.

karbon nötr

Ayrıca, iklim değişikliği skorunu B’den A-‘ye yükselterek Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project- CDP) kapsamında da başarılı bir performans sergiledi.

 Ford Otosan başta iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

Türkiye’deki tüm üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı amaçlıyor. Kısa vadeli SBTi hedefleriyle, Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2017 baz yılına göre, 2030 yılına kadar %78 oranında azaltmayı, satılan araçların kullanımından kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2021 baz yılına göre, 2030 yılına kadar araç kilometresi başına %50 azaltmayı taahhüt ediyor.

Ayrıca tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin ve şirket lojistik operasyonlarının 2035’te karbon nötr olmasını amaçlıyor.

karbon nötr

Tüm tesislerinde %100 elektrik enerjisi kullanıyor

 Ford Otosan, üretimini ve satışını gerçekleştirdiği binek, hafif/orta ticari ve ağır ticari segmentlerindeki içten yanmalı araçlar için yaşam döngü analizlerini tamamladı. Bu analizler, şirketin ürünlerinin sürdürülebilirlik performansına verdiği önemi ortaya koydu.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atan Ford Otosan, 2022 yılında 1.034.753,44 GJ yenilenebilir elektrik enerjisi satın alımı ile 124.534,266 ton karbondioksit salımının önüne geçti.

Ford Otosan’ın Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Sancaktepe yerleşkelerinde kullanılan enerjinin tamamının %100 yenilenebilir kaynaklardan tedarik edildiğini uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikaları ile belgelendi.

Bilim insanları, kulak yoluyla beyne bağlanan bilgisayar geliştiriyor