Ailelerin 3’te 1’i çocuklarını internetteki tehditlere dair uyarıyor

Aile Gorsel

Türkiye’nin de içinde yer aldığı çeşitli ülkelerde düzenlenen bir araştırmada, ebeveynlerin yarısından fazlasının (%58) çocuklarının çevrimiçinde yüzleştiği tehditlerin (siber zorbalıktan uygunsuz içeriğe kadar) arttığına inandığını gösterdi. Buna karşın aileler gereken önemleri yeterince alamıyor. Üçte biri (%30) potansiyel tehditler hakkında onlarla konuşarak çocuklarına rehberlik ediyor.

siber

Ankete göre beş yetişkinden biri (%19) çocuklarının çevrimiçinde, uygunsuz içerik görüntülemek, tehlikeli yabancılarla sohbet etmek ve siber zorbalık gibi gerçek tehditlerle karşı karşıya geldiğini görmüş. Buna rağmen aynı oranda (%35) yetişkinin çocuklarını korumak için hiçbir şey yapmadığı görülüyor. Ayrıca %60’ı da İnternetin çocuklarının sağlığını veya mutluluğunu bir şekilde etkilediğine inanıyor.

Ebeveynlerin üçte biri (%32) çocuklarının çevrimiçinde gördükleri veya yaptıkları üzerinde kontrolü olmadığını hissederken yaklaşık üçte ikisi (70%), çocuklarıyla İnternet tehditleri konusunda konuşmaya zahmet etmiyor. Önlem alındığında da genellikle önemli ölçüde etkisiz şeyler üzerine odaklanılıyor: örneğin %34’ü, çocuklarının browser (tarama) geçmişini kontrol ettiğini söylüyor; ancak bu aşamada hasarın büyük bir kısmı zaten meydana gelmiş oluyor. Sadece dörtte biri (%26) ebeveyn denetim yazılımı yüklemiş durumda.

Alman cep telefonu oxiron Türkiye’de