Sürdürülebilirlik baskı işletmeleri için gündemin üst sıralarında

sürdürülebilirlik hp

Baskı sektörü sağlayıcılarının yeni çözümler sunmak ve yeni pazarlara girmek için hizmetlerini çeşitlendirmek üzere dijitalden güç aldığı görülecek. Sürdürülebilirlik hem markalar hem de baskı işletmeleri için sadece bir trend olmaktan çıkıp bir gereklilik haline gelecek.

Durgunluk, artan hayat pahalılığı ve enerji fiyatlarının damgasını vurduğu bir yıla giriyoruz. Hem baskı sektörü sağlayıcılarının hem de ambalaj karton dönüştürücülerinin (converter), sadece belirli uygulamaları basarak iş yapmanın sürdürülemez olduğunu anlaması ve bu nedenle inovasyon ve yeni uygulamalar arayan müşterilere ulaşmak için ürün ve hizmetlerini geliştirmeleri ve çeşitlendirmeleri gerekiyor.

sürdürülebilirlik hp

Dolayısıyla yakın geleceğe bakıldığında, etiket ve ambalaj dönüştürücülerinin, karton dönüştürücülerin veya baskı sektörü sağlayıcılarının yeni çözümler sunmak ve yeni pazarlara girmek için hizmetlerini çeşitlendirmek üzere dijitalden güç aldığı görülecek.

HP Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Hande Baloğlu Toker bu öngörüleri şöyle örnekliyor: “Etiket ve ambalaj dönüştürücülerinin dar web baskı kapasitesini bir dizi uygulamayla birlikte kullanarak pouch (kese ambalaj) ve shrink sleeve (uygulama sürecinde ısı kullanan ve şeffaf baskılı etiketler) gibi ürünlere yöneldiğini göreceğiz. Seri 3 baskı makineleri, etiket dönüştürücülerin yüksek kalitede basınca duyarlı, kalıp içi, akışkan tutkallı ve sargılı etiketler üretmesini sağlıyor. Dar web HP Indigo 6×00 baskı makinesi kullanan basınca duyarlı etiket dönüştürücüler, küçük markaların, kampanyaların vb. ihtiyaçlarını karşılamak için PWFS’yi kullanarak %100 dijital shrink sleeve yolculuklarına hızlı bir başlangıç yapabiliyorlar. Bu proses, düşük sürtünmeli bir yüzey elde etmek için kaplama prosesi ekipmanına yatırım yapmadan shrink sleeve üretmek için iyi bir seçim.”

sürdürülebilirlik hp

Ticari sektörde de çeşitlenme görülmesi bekleniyor. Baskı sektörü sağlayıcıları genel baskı segmentinden uzaklaşmak için dijitale yöneliyor. Ticari baskı hacimlerinin %90’ı analog olmaya devam ediyor, ancak giderek daha fazla ticari sağlayıcı hibrit bir yaklaşım benimseyecek.

Dijital teknolojiye yatırım yapılarak yeni çözümler ve uygulamalar sunulacağına dikkat çeken Hande Baloğlu Toker, “Örneğin, kitaplar, fotoğraflar ve doğrudan posta gibi ticari baskıda en çok büyüyen uygulamalar HP indigo‘nun en büyük avantajlarından biri.  Bir Seri 3 baskı makinesi ile baskı sektörü sağlayıcıları yalnızca kitap ve broşür değil, aynı zamanda etiket veya esnek ambalaj da sunabilir. Müşteriler, HP Indigo Digital Pouch Factory ile bir HP Indigo 25K dijital baskı makinesine yatırım yaparak mevcut işlerinin yanında yeni bir iş kurabiliyor” diyor.

sürdürülebilirlik hp

Sürdürülebilirlik gerçek bir gereklilik

Yeni yıla girerken, sürdürülebilirlik hem markalar hem de baskı işletmeleri için gündemin üst sıralarında kalmaya devam edecek ve sadece bir trend olmaktan çıkıp bir gereklilik haline gelecek.

Aslında, tüketiciler sosyal aktivizm yoluyla marka sadakati oluşturmaya başlıyor. Tüketicilerin yüzde 80’i markaların insanların hayatlarını daha iyi hale getirmeye yardımcı olması gerektiğine inanıyor ve Y kuşağı ile Z kuşağının yüzde 75’i yalnızca dünyayı koruyan markalarla etkileşim kuracağını söylüyor. Bu nedenle, kurumların sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmaları, etiket, ambalaj, karton ve ticari baskı işletmelerinin ise daha düşük çevresel etkiye sahip uçtan uca çözümler sunduklarından emin olmak için iş akışı süreçlerine bütünsel olarak bakmaları gerekiyor.

Bu çerçevede, sundukları malzemelerden ve bunları nereden temin ettiklerinden, kullandıkları baskı teknolojisine (mürekkepler ve kalıplar dahil) ve atıklarla nasıl başa çıktıklarına kadar uçtan uca bir yaklaşım gerekiyor.

SpaceX Yeni Finansman Turunda 750 Milyon Dolar Topladı