E-GÜVEN, 7 Yılda 300 Bin Nitelikli Elektronik Sertifika Üretti

E-GÜVEN’in 2012 yılı değerlendirmesine göre; elektronik imzanın ülkemizde kullanılmaya başlanmasından bugüne kadar geçen 7 yıllık sürede, sadece E-GÜVEN tarafından 300 bin nitelikli elektronik sertifika üretildi. Tek başına Türkiye’deki elektronik sertifikaların önemli bir bölümünü sağlama başarısını gösteren E-GÜVEN’in sunduğu hizmetler üzerinden ise 2012 yılında 36 milyon adet doğrulama işlemi yapıldı. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, elektronik verilerin üretildiği ve değiştirildiği zamanın tespit edilmesine yönelik 1 yıl içerisinde 1 milyon 200 bin adet zaman damgası atıldı.

Sektörüne ve ülkemize birçok ilki ve yenilikçi uygulamayı kazandıran E-GÜVEN, elektronik imza sektörünün değerlendirmesini yaptığı toplantıda, elektronik imzanın ülkemizde kullanılmaya başlandığı yıl olan 2005’ten bugüne kadar geçen sürede E-GÜVEN tarafından 300 bin nitelikli elektronik sertifika üretildiğini açıkladı. Kamu veözel sektör talepleri doğrultusunda Türkiye’deki nitelikli elektronik sertifikaların önemli bir bölümünü tek başına sağlama başarısını gösteren E-GÜVEN’in sunduğu hizmetler üzerinden 2012 yılında 36 milyon adet doğrulama işlemi yapıldığı belirtildi. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, elektronik verilerin üretildiği ve değiştirildiği zamanın tespit edilmesi odağında ise 1 milyon 200 bin zaman damgası işlemi yapıldığına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu’nun elektronik imza kullanımını önemli oranda arttıracağına dikkat çekerek, “Elektronik imza; e-devlet, e-şirket ve e-vatandaş gibi tanımların altında yatan mantığın olmazsa olmazı… Bu nedenle elektronik imzanın yaygınlaşması devletin vatandaşlara, şirketlerin de müşteri ve çalışanlarına daha iyi hizmet veriyor olması anlamına geliyor. E-GÜVEN de bu konuda üstlendiği misyon uyarınca elektronik imzaların yaygınlaşması için önemli çalışmalar yapıyor. Diğer taraftan Yeni Türk Ticaret Kanunu sayesinde elektronik imza ticaret hayatının içine de vazgeçilmeyecek şekilde girmeye başladı. Bu sayede E-GÜVEN’in üretmiş olduğu elektronik ve mobil imzalar da daha geniş kitlelere ulaşarak günlük hayatımızı kolaylaştıracak hale gelecekler” dedi.e-imza

E-imzada Marmara Bölgesi açık ara önde, kullanıcıların %47’si 40 yaş ve üzerinde

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, 2012’de üretilen sertifikaların % 70’inin Marmara Bölgesi’nden alındığını belirterek, % 8’le Ege Bölgesi’nin değerlendirme listesinde ikinci sırada, % 5’le de Akdeniz Bölgesi’nin ise üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2011 yılında ikinci sırada olan İç Anadolu Bölgesi bu sene e-imza kullanımında ilk üçte yer alamadı. Marmara Bölgesi’nde e-imzanın yoğun kullanıldığı ilk üç il ise İstanbul, Kocaeli ve Bursa oldu. Kullanıcıların yaş kırılımlarına göz atıldığında; 25-40 yaş arası kullanıcıların %48’lik bir dilimi oluşturduğu ortaya çıktı. 40 yaş üzeri kişilerin %47’lik bir bölümü temsil ettiği yaş kırılımı analizinde kalan % 5’lik grubun ise 18-25 yaş arası olduğu belirlendi. Standart teknoloji kullanımda yaş büyüdükçe düşen oranın, e-imza kullanımı özelinde arttığı gözlemlendi.

E-imza, uzun vadeli kullanımlar için tercih ediliyor

E-imza sahipliği doğrultusunda yapılan analizlerde, 2012’de üretilen sertifikaların yüzde 5’inin 2 yıllık, yüzde 15’inin 1 yıllık, yüzde 80 gibi çoğunluğunun ise 3 yıllık kullanım dönemleri için oluşturulduğu ve e-imza sahiplerinin daha çok uzun vadeli kullanımları tercih ettikleri ortaya çıktı.

Kurumsal verimlilik e-imza ile artıyor

Bireysel kullanıma göre kamu ve özel sektördeki kurumlar ve şirketler tarafından daha fazla tercih edilen e-imza, kurumların iç süreçlerinde kullandıkları her türlü uygulamaya kolayca entegre edilebiliyor. ERP süreçlerine entegrasyon, bankacılık işlemleri, bayi ağı iletişimi, sipariş ve satın alma onayları, insan kaynakları uygulamaları gibi pek çok alanda iş süreçlerini yüksek oranda hızlandırırken aynı zamanda verimlilik de sağlıyor. E-GÜVEN İş Geliştirme, Kurumsal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup Müdürü Ayşegül Tüzün, e-imza kullanımına ilişkin verdiği bir örnekte, Türkiye genelinde organizasyon yapısı özelinde 5-10 bin çalışanı olan bir kurumun bordrolama işleminin saatlerce-günlerce sürdüğünü hatırlattı. Bu biçimde kurumlar ve ilgili çalışanlar için külfete dönen bordrolama çalışmalarının, uygun maliyetle sunulan e-imza ile bir kaç tuşa basarak çözüleceğini ve böylece hem bütçesel hem iş gücü noktasında önemli bir verimlilik sağlanacağına dikkat çekti.

2012’de 1 milyon 200 bin zaman damgası üretildi

Zaman Damgası Hizmet Sağlayıcısı olarak elektronik ortamda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, elektronik verilerin üretildiği ve değiştirildiği zamanın tespit edilmesi özelinde sunduğu yenilikçi servisler ile 2012 yılında da önemli bir rekorun altına daha imzasını attı E-GÜVEN. Bu servisleri kullanan kişiler; 1 milyon 200 bin defa zaman damgası kullandı. Bilgisayar ortamında yer alan ve elektronik olarak atılan zaman damgası ile işlemin yapıldığı andan itibaren hiçbir değişiklik yapılmadığı yasal olarak kanıtlanabiliyor.