Sosyal medya depresyon kazanı!

Sosyal medya depresyon kazani

Kanada’da yapılan yeni bir araştırmaya göre sosyal medya kullanan insanlar depresyona giriyor.

2013 yılında başlayan ve sonuçları birçok platformda yayınlanan çalışmaya göre sosyal medya bir depresyon kazanı.

Sosyal medya depresyon kazani!

Kanada’da yapılan araştırmaya göre günde 2 saatten fazla bir zamanı sosyal medya sitelerinde geçiren kişiler depresyona giriyor. 2013 yılında başlayan ve sonuçları Cyberpsychology, Behavior, ve Social Networking’de yayınlanan bir çalışmaya göre sosyal medyanın mental rahatsızlıklar ile bağlantısı var.

750 öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya göre, zamanının büyük bir bölümünü Facebook, Twitter ve benzeri platformlarda geçiren gençlerde depresyon gibi metal problemlerin görülme riski, zamanının çoğunu bu platformlarda harcamayan insanlara oranla oldukça fazla.

ARAŞTIRMACILARDAN İLGİNÇ ÇÖZÜM

Araştırmacıların sosyal medyanın kullanımı için ortaya attığı sınır günde ortalama 2 saat. Bu sürenin üzerine çıkan genç kullanıcılarda ise riskin arttığının altını çiziyorlar. Bu durumun gençler arasında oldukça yaygın olduğunu belirten araştırmacıların önerisi oldukça ilginç.

Gençlerin bu platformda geçirdiği zamanın azaltılması ve yardım edilmesi için sağlık kuruluşlarınında sosyal medyada etkin olması gerektiği belirtiliyor. Yani gençlerin bu platformlarda geçirdiği zamanı azaltmak içinyine bu platformlar üzerinden yardım almaları öneriliyor.

Sorunun ne kadar büyük olduğu ortada ancak ortaya konan çözüm ondanda büyük bir sorun teşkil ediyor.

Hangi oyunlar Windows 10’a geliyor?